تعریف گروه‌های حمایت والدینی:

گروهی از والدین که گرد هم می‌ایند تا در مورد مشکلات، تجارب، ،ضعیت‌ها یا نقش‌هایی که به‌طور مشترک دارند با هم گفتگو و تبادل نظر کنند.

گروه حمایتی فضای مناسبی است تا والدین بتوانند در بستر آن از هم کمک بگیرند، به یکدیگر آرامش دهند، با هم مشورت کنند و از یکدیگر راهنمایی بگیرند، بدون آنکه مورد قضاوت قرار گیرند.

با شرکت در گروه حمایت والدینی، افراد متوجه می‌شوند که در وضعیت خود تنها نیستند و می‌توانند مکشلات و نگرانی‌های خود را به گروه در میان بگذارند و از توصیه‌ها و راهنمایی‌های یکدیگر در حضور تسهیلگران استفاده کنند.

هدف از گروه حمایت والدینی، غنی کردن و افزایش سطح حرمت خود، افزایش سطح استقلال و خودکارآمدی والدین است

تاثیرات مثبت گروه‌های حمایت والدینی:

  • یادگیری و مهارت‌آموزی
  • بهبود کیفیت تعامل والد-فرزند
  • افزایش سطح سلامت روان والدین
  • کاهش سحط تنیدگی والدین
  • بهبود کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی والدین

مزایا:

  • کم هزینه و در درسترس بودن
  • قضاوت نشدن و برچسب نخوردن
گروه حمایت والدینی