مشاوره و راهنمایی شغلی

مشاوره و راهنمایی شغلی

فرآیندی است که در طی آن، به افراد کمک می­‌شود تا براساسِ شناختِ خود و مشاغل و حرفه­‌های مختلف، بتوانند به تصمیم­‌گیریِ صحیح و مناسب  در مورد انتخاب شغل و حرفه‌­ی مورد نیازِ خود، بپردازند.

یک مشاورِ شغلیِ صاحبِ صلاحیت، براساسِ ارزیابی استعدادها، توانمندی­‌ها و شایستگی­‌های مورد نیاز، به افراد در تصمیم­‌گیری، انتخاب و راه­های دستیابی به شغل­ متناسب­شان کمک می­‌کند. در جلسات مشاوره‌­ی شغلی به روش‌­های کسبِ مهارت­های لازم در مسیرشغلی، راه­های شناختِ علایق شغلی، مدیریتِ  استرس­‌های مرتبط با تغییر شغل، مهارتِ تصمیم­‌گیری و انتخاب شغل و… پرداخته می­‌شود.