مرکز خدمات روان­شناسی و مشاوره 3 (مرکز تخصصی مادر و کودک) واقع در اکباتان، تاسیس سال 1393

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شماره 3

1/ خدمات روان‌درمانی بزرگسال و کودک و نوجوان
2/ خدمات روان‌پزشکی بزرگسال و کودک و نوجوان
3/ زوج‌درمانی
4/ بازی‌درمانی
5/ کار درمانی
6/ اختلالات یادگیری
7/ فرزندپروری
8/ برگزاری دوره‌های مشاهده‌ی بالینی و آموزش دانشجویان

 اهداف مرکز:

1/ گسترش فعالیت های آنلاین کلینیک
2/ ارائه ی خدمات بیشتر به مراجعین سایر کشور و بین‌الملل
3/ بالا بردن سطح کیفی جلسات درمانی

 حیطه های درمانی:

1/ روان‌درمانی بزرگسال، کودک و نوجوان
2/ روان‌پزشکی بزرگسال، کودک و نوجوان
3/ زوج‌درمانی
4/ بازی‌درمانی
5/ کاردرمانی و اختلالات یادگیری
6/ فرزندپروری

 فضاهای فیزیکی:

اتاق روان‌درمانی
اتاق بازی‌درمانی و کاردرمانی (مشترک)
کلاس جهت برگزاری جلسات آموزش و مشاهده‌ی بالینی
و در نهایت بخش های پذیرش و آشپزخانه

شماره تماس:

09386458938