نوشته‌ها

کارگاه توانمندسازی نوجوانان

کارگاه توانمندسازی نوجوانان (ویژه درمانگران) – برگزار شد

کارگاه توانمندسازی نوجوانان کارگاه توانمندسازی نوجوانان یک کارگاه تخصصی برای افرادی است که می خواهند در آینده با نوجوانان کار کنند. این کارگاه مخصوص درمانگران بوده و افراد غیر درمانگر امکان شرکت در این دوره آموزشی را ندارند. همچنین کارگاه ها…