گروه‌درمانی بزرگسال

یکی از روش‌­های روان‌­درمانی است که در آن یک گروه‌­درمانگر مداخلات تخصصی روان‌شناختی را برای تعدادی از افراد که براساس موضوعات و مسایل مشترکی ارزیابی و انتخاب شده­‌اند،به­ کار می برد. تعداد اعضای جلسات گروه درمانی به طور معمول بین 8 تا 12 نفر و مدت زمان آن به ­طور متوسط 90 دقیقه است که در هر هفته یک جلسه برگزار می­‌شود . در این روش درمانی گروه­‌درمانگر به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سروکار دارد. در هر جلسه هر یک از اعضا مشکلات خود را در گروه مطرح می­کنند. بازخورد و مشکلات دیگر اعضا را نیز می­‌شنوند و در مورد آنها نظر، احساسات و افکار خود را بیان می­‌کنند. در نتیجه این تعاملات، اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می­‌کنند وگروه‌­درمانگر نیز به عنوان عضو تسهیل­‌گر مسایل گروه را در مسیر مناسب و تا رسیدن به بینش هر یک از اعضا نسبت به مشکل خود هدایت می‌­کند. هدف کلی گرو‌ درمانی افزایش آگاهی افراد از خودشان و دیگران و کمک به آن­ها در جهت روشن ساختن تغییراتی است که در زندگی می‌­خواهند به آن­ها دست یابند. مشارکت کنندگان از طریق تعامل با دیگران در یک محیط امن، مطمئن و پذیرنده، این فرصت را پیدا می­‌کنند که رفتارهای جدید را تجربه و بازخورد صادقانه‌­ای را از دیگران راجع به اثرات رفتارشان دریافت کنند. در نتیجه افراد می‌­آموزند که نسبت به دیگران چگونه برخورد کنند.

گروه‌درمانی بزرگسال