کارگاه آموزشی مواجهه درمانی روایی، درمان تخصصی PTSD و اختلال های تروماتیک

مواجهه درمانی روایی (Narrative Exposure Therapy) یک روش مداخلۀ‌‌ درمانی کوتاه‌مدت و نوظهور برای بازماندگان حوادث تروماتیک شدید، متعدد و مستمر مانند شکنجه، جنگ، تجاوز، بدرفتاری دوران کودکی، خشونت خانگی، سوءاستفاده جنسی دوران کودکی، سوانح شهری و بلایای طبیعی است. تحقیقات گستردۀ میدانی در جوامع مختلف جنگ‌زده و آسیب‌ دیده نشان داده است که این درمان می‌تواند در حداقل هشت تا ده جلسه در تسکین نشانگان اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) و دیگر علائم بالینی ناشی از اختلال‌های تروماتیک به میزان قابل‌توجهی سودمند باشد. این درمان قابلیت بالایی در انطباق با فرهنگ بومی داشته و با موفقیت در کشورهای مختلف آزمون شده است. مبنای نظری این درمان متکی بر رفتار درمانی شناختی (CBT)، درمان مبتنی بر شهادت (Testimony Therapy) و نیز یافته‌های جدید نوروساینس است.

نحوه پرداخت هزینه شرکت: مراجعه به صفحه اصلی دانشگاه شهید بهشتی (sbu.ac.ir) ب- انتخاب گزینه ebanking در پایین صفحه سایت ج- انتخاب اشخاص حقیقی د- تکمیل فرم- دقت نمایید که واحد دریافت کننده وجه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و موضوع واریز، کارگاه آموزشی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره، باشد. حتما پس از پرداخت شماره تراکنش را به مرکز اطلاع دهید تا ثبت نام و پرداخت شما قطعی تلقی گردد.