برگزاری کارگاه آموزشی "راهکارهای عملی افزایش تمرکز و شکیبایی (بازداری پاسخ) در کودکان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)"

کارگاه آموزشی "راهکارهای عملی افزایش تمرکز و شکیبایی (بازداری پاسخ) در کودکان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)" با همت مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره (1) دانشکده و توسط خانم دکتر الهام حکیمی راد، در روز پنج شنبه مورخ 94/2/17 در دو بخش نظری و عملی برگزار شد.

در بخش نظری تعریف اختلال ADHD، معیارهای تشخیص بر اساس DSM-5، ویژگی های کودکان مبتلا و درمان های شایع مورد طرح و بررسی قرار گرفت. در بخش عملی دکتر حکیمی راد بسته آموزشی تحت عنوان «افزایش تمرکز و نیروی شکیبایی در کودکان  ADHD» را معرفی نمودند. این بسته توسط ایشان و برای اولین بار در ایران، ساخته شده است، که دارای 12 مرحله­ی آموزش همراه با ابزار ویژه است که تمامی مراحل از طریق بازی نقش و ارائه فیلم به شرکت کنندگان آموزش داده شد.