گزارش برگزاری نمایش و نقد فیلم «خیابان بیست و چهارم»

جلسه نمایش و نقد فیلم در روز یکشنبه 93/12/17 در تالار مولوی برگزار شد. در این جلسه بعد از خیر مقدم به اساتید، دانشجویان و مهمانان گرامی، فیلم نمایش گذاشته شد. پس از آن، مهمانان گرامی آقایان دکتر شهرام خرازی ها (عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران) و دکتر مهدی خانبانی (عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی) به نقد و بررسی روان شناختی شخصیت های فیلم پرداختند و در پایان به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند.