کارگاه آموزشی « آموزش تربیت جنسی برای خانواده ها » برگزار شد.

در این کارگاه که در روز پنج شنبه 93/11/30  برگزار شد مباحث تکامل جنسی از کودکی تا نوجوانی ،چگونگی آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان ، راه های مقابله با سو استفاده جنسی و درمان آن و ... طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.