کارگاه آموزشی « روانکاوی معاصر » در 26 دی ماه 93 توسط دکتر گهر همایون پور برگزار گردید.

در این کارگاه با حضور 31 شرکت کننده و به مدت 8 ساعت نظریه های روانکاوانی چون آندره گرین(Andre Green)  ،ویلفرد بیون(Wilfred Ruprecht Bion) و آنتونینو فرو (Antonino Ferro) مطرح وچندین مورد بالینی طرح و مورد بحث قرار گرفت. کارگاه آموزشی دیگری از دکتر همایون پور در بهار سال آینده برگزار خواهد شد که ازهمین سایت به اطلاع علاقمندان میرسد.