برگزاری کارگاه تخصصی: رهایی از عشق های اعتیادی(آسیب زا)

برگزاری­ کارگاه تخصصی: رهایی از عشق­های اعتیادی(آسیب زا)

سبک دلبستگی نا­­ایمن، تربیت مسموم و ضعف ­درانجام تکالیف رشدی منجربه شکل­گیری شخصیت هم­وابسته (codependent) می­گردد.

افرادی که شخصیت هم­وابسته دارند، در روابط رمانتیک خود نوعی اعتیاد را تجربه می کنند و به عشق معتاد میشوند (love_addict) کارگاه آموزشی مداخلات تخصصی،" بهبود عشق های اعتیادی"به بررسی زمینه­های نظری و فعالیت­های عملی در حوزه ارزیابی و درمان (مفهوم­پردازی، فرمول­بندی و طرح درمان با ارائه تکنیک­های مناسب) پرداخته می­شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام و تخفیف ها با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید: 29902365