خدمات درمانی

مرکز خدمات روان­شناسی و مشاوره (1) واقع در دانشگاه با بهره­ مندی از اعضای هیئت علمی گروه روان­شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی ، در حوزه­ های زیر فعالیت می­ کند:

الف- فعالیت­ های ارتقاء و پیشگیری در زمینه مسائل روان­شناختی و بین فردی

کارگاه­ های آموزشی خودشناسی (شناخت احساسات، اهداف زندگی، توانائی­ ها و ضعف­ ها و ... )، مهارت­ های زندگی (توانایی های تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، روابط بین­ فردی سازگارانه، توانایی همدلی، رویایی با هیجان­ هایی چون غم، خشم، شادی و ...)، پیش از ازدواج (ملاک­ های مهم گزینش همسر، آسیب شناسی ازدواج، مهارت­ های اساسی ازدواج و ...)، تحلیل روابط متقابل (تحلیل من کودک، من والد و من بالغ)، چگونگی روابط دخترها و پسرها، پیشگیری از اعتیاد و ...

ب- فعالیت­ های درمانی و مشاوره­ ای در حوزه مسائل روان­شناختی و بین فردی

درمان فردی و گروهی مسائل روان­شناختی چون اضطراب، اقسردگی، ترس ها و وسواس، مشاوره فردی و گروهی غلبه بر کم رویی، اضطراب صحبت در جمع، غلبه بر شکست های عاطفی، مشکلات داغدیدگی و ...

 ج- مشاوره شغلی

  • ارائه مشاوره شغلی در زمینه سنجش شایستگی های داوطلبان استخدام در هر یک از مشاغل از طریق مصاحبه مبتنی بر سنجش شایستگی و آزمونهای تشخیص استعدادها و شایستگی های مورد نیاز
  • ارائه مشاوره شغلی در زمینه تعیین تناسب شغل با شاغل در هر یک از رسته های شغلی سازمان
  • سنجش رفتارها و نگرش های شغلی کارکنان (رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی، تعهد سازمانی)

قابل ذکر است علاوه بر فعالیت­ های یاد شده در بالا، به همه مراجعین، در زمینه مسائل روان­شناختی، خانوادگی (پیش از ازدواج، مسائل زوجین) و مسائل کودک و نوجوان خدمات مشاوره­ ای و درمانی ارائه می­شود.