خدمات تشخیصی

سنجش هوش، استعداد و قابلیت­ های ذهنی و شناختی: به کارگیری آزمون­ هایی چون مقیاس هوش وکسلر (برای سنین پیش­ دبستانی، کودکان و بزرگسالان) مقیاس هوشی ریون (کودکان و بزرگسالان)

ارزیابی شخصیت و آسیب­ شناسی روانی : استفاده از آزمون­ ها و پرسشنامه­ های عینی شخصیت مانند MMPI2، میلون (MCMI)، Scl 90-R، 16عاملی کتل، افسردگی بک، نئو Neo-PI-R))، هوش هیجانی، باورهای غیر منطقی الیس، اسپانیر یا سازگاری دو عضوی

ارزیابی شخصیت و آسیب­ شناسی روانی با آزمون­ های فرافکن: استفاده از آزمون­ هایی مانند رورشاخ، اندریافت موضوع ویژه­ ی کودکان (CAT)بزرگسالان (TAT)و سالمندان (SAT).

ارزیابی اعمال شناختی، مغزی و عصب روان­شناختی: استفاده از ابزارهایی مانند مقیاس هوشی وکسلر کودکان و بزرگسالان، آزمون حافظه و کسلر، دیداری – حرکتی بندر گشتالت و ...

ارزیابی­ های پیش از ازدواج: آزمون قصه­ های عشق، جو خانواده، مسایل جنسی (MSQ)

ارزیابی استعداد و رغبت در زمینه ­های انتخاب رشته تحصیلی و شغلی: به کارگیری آزمون­هایی چون رغبت­ سنج هالند

برنامه پایش سلامت روان­شناختی و تحصیلی با به کارگیری آزمون­ های روان­شناختی و تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه