کلینیک اختلالات یادگیری

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی با بهره مندی از کادر متخصص در حوزه اختلالات یادگیری و به کارگیری تجهیزات روزآمد، موفق به راه اندازی کلینیک اختلالات یادگیری کودکان در شعبه مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره (2) واقع در بلوار کشاورز، شده است.

 

 

اختلالات یادگیری