متخصصان

معرفی متخصصان و حوزه تخصصان روانشانسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

اسامی روان شناسان و مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (1)

 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  حیطه کاری
1 خانم قشنگ کاندید دکتری فردی بزرگسال-زوج
2 خانم رضایی کارشناسی ارشد فردی بزرگسال-افسردگی اضطراب
3 خانم فلاحت پیشه کاندید دکتری فردی بزرگسال-پیش از ازدواج-زوج
4 خانم دکتر موتابی دکتری فردی بزرگسال-زوج
5 اقای دکتر پورابراهیم دکتری پیش از ازدواج-زوج-فردی-خانواده
6 خانم دکتر فلاح زاده دکتری  قبل از ازدواج ـ بعد از ازدواج ـ فردی ـ خانواده
7 خانم لواف کارشناسی ارشد کودک و نوجوان-فرزندپروری-مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان
8 آقای امانی کارشناسی ارشد زوج
9 آقای ملک پور  دانشجوی دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی)
10 خانم سالکی کاندید دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی) و خانواده
11 خانم بابایی  کاندید دکتری  فردی و بالینی
12 آقای علیمردانی  دانشجوی دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی)
13 آقای دکتر شریفی  دکتری  فردی بزرگسال

 

اسامی روان شناسان و مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (2)

حوزه تخصصی

ساعت حضور

کد

روانشناس

روزهای هفته

فردی بزرگسال - زوج-خانواده

19-8:15

36

خانم دکتر سیمین دخت رضاخانی(دکتری تخصصی مشاوره خانواده،استادیار)

شنبه

پیش ازازدواج-زوج- خانواده

19-12

19

خانم دکتر فریده دوکانه ای(دکتری تخصصی مشاوره خانواده،استادیار)

کودک و نوجوان، فرزند پروری، مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان

19-12

43

خانم هانیه لواف (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)

پیش از ازدواج- زوج درمانی

19-12

30

آقای محمود خزایی( کاندید دکتری تخصصی بدون پروانه خانواده درمانی)

کودک و نوجوان-خانواده-کودکان استثنایی

14-8

75

آقای مهدی حاجی اسماعیلی(کارشناسی ارشدکودکان استثنایی، مربی با پروانه)

اختلال شخصیت-اضطراب- زوج-اعتیاد

19-9

12

آقای دکتر سعید ایمانی(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار)

یکشنبه

افسردگی-اضطراب-زوج

کارورزی

16-10

2

خانم دکتر مونا چراغی(دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، استادیار)

پیش از ازدواج-زوج- خانواده

14-10

20

خانم امینایی (کارشناسی ارشد مشاوره، مربی با پروانه)

فردی بزرگسال-پیش از ازدواج-زوج

19-9

47

خانم زهرا بی غم(کارشناسی ارشد روان شناسی ، بدون پروانه)

اضطراب نوجوان و بزرگسال

19-13

 

خانم اسفندیاری(کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،بدون پروانه،خانواده درمانی)

فردی بزرگسال- زوج- خانواده

17-8

80

خانم دکتر نیره سادات سعادتمند (دکتری تخصصی مشاوره خانواده، دارای پروانه)

اختلال یادگیری

19-12

 

گروه اختلال یادگیری(خانمهاپهلوان نژاد- خسروجردی-رشیدی پور) (کاندیدای دکتری روان شناسی بدون پروانه)

دوشنبه

بین فردی- افسردگی،اضطراب،وسواس بزرگسال

19-12

 

خانم شفیع خانی(کارشناسی ارشد بالینی کودک و نوجوان)

کودک و نوجوان- خانواده

19-9

68

خانم فاطمه قربانی بهنام(کارشناس ارشد مشاوره، باپروانه همتراز با استادیار)

زوج-فردی بزرگسال

14-8

14

خانم خدیجه پیری دمق (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی)

فردی بزرگسال- زوج-خانواده

18-8

80

خانم دکتر نیره سادات سعادتمند (دکتری تخصصی مشاوره خانواده، دارای پروانه)

تحلیلی فردی-پیش از ازدواج

19-12

44

خانم زهرا داداش(کارشناسی ارشد مشاوره خانواده)

حوزه تخصصی

ساعت حضور

کد

روانشناس

روزهای هفته

فردی بزرگسال- پیش از ازواج-زوج

12-8

28

خانم شیما فلاحت پیشه (کاندید دکتری تخصصی بدون پروانه خانواده درمانی)

سه­شنبه

شغلی-تحصیلی-پیش از ازدواج-خانواده

19-15

79

خانم دکتر شهناز محمدی (دکتری روان شناسی بالینی،دانشیار)

فردی- افسرگی، اضطراب- محور1-پیش از ازداواج-زوج

19-12

 

خانم الهام رضایی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

فردی بزرگسال

19-15

 

آقای علی قائدنیای جهرمی (کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی با پروانه)

پیش از ازدواج- زوج- خانواده

19-8

33

خانم مهری مولویان(کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مربی)

پیش از ازدواج- زوج- خانواده

19-10

9

آقای صالحی(کارشناس ارشد مشاوره خانواده با پروانه)

فردی بزرگسال

19-12

77

آقای قاسم شاهمرادی (کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی با پروانه)

چهارشنبه

فردی بزرگسال-زوج- خانواده

19-8

80

خانم دکتر نیره سادات سعادتمند (دکتری تخصصی مشاوره خانواده، دارای پروانه)

فردی بزرگسال

19-12

76

آقای وحید ملک پور( کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی بدون پروانه)

مهارت فرزندپروری- پیش از ازدواج

19-12

 

خانم رضاپور(کارشناسی ارشد بدون پروانه)

فردی بزرگسال

19-12

 

خانم قربانی(کارشناسی ارشد بدون پروانه)

روان سنج

19-12

6

آقای حسن وخشور(دانشجوی دکتری)

زوج درمانی

14-8

 

آقای محمد مهراد(کاندیدای دکتری بدون پروانه)

پنج شنبه

نوجوان- تحصیلی

14-8

59

خانم شیما ابراهیمی نژاد(کارشناس ارشد مشاوره)

فردی بزرگسال- زوج- خانواده

15-8

80

خانم دکتر نیره سادات سعادتمند(دکتری تخصصی مشاوره خانواده،دارای پروانه)

روان سنج

15-8

6

آقای حسن وخشور(دانشجوی دکتری)

 

 

 

 

 

اسامی روان شناسان و مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (3)

حوزه­­ی تخصص

ساعات حضور

نام درمانگر

روزهای حضور

ارزیابی- کودک تا 12سال

CPRT

 

19-13

خانم بهزادپور

(کاندیدای دکتری بالینی - بدون پروانه)

شنبه ها

فردی بزرگسال

19-14

آقای طهرانی

( کاندیدای دکتری بالینی- بدون پروانه)

حسی حرکتی + تحصیلی+ فرزندپروری

18-14

آقای شهرام علیزاده

(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک)

فردی بزرگسال

19-14

آقای علی قائد­نیای جهرمی

(کاندید دکتری تخصصی بالینی با پروانه)

روانپزشک کودک و نوجوان

14-9

خانم دکتر معصومه موسوی

(متخصص اعصاب و روان- روانپزشک کودک و نوجوان)

یکشنبه ها

کودک و فرزندپروری

18-14

خانم معین اسلام

(کارشناس ارشد بالینی کودک)

بازی درمانی

19-13

خانم نعیمه طلائی­نژاد

( کاندید دکتری بالینی - بدون پروانه)

ارزیابی- کودک تا 12سال

CPRT

19-14

خانم بهزادپور

(کاندیدای دکتری بالینی - بدون پروانه)

 

فرزندپروری و زوج درمانی

19-12

خانم محبوبه امیدی نژاد

(کاندیدای دکتری تربیتی - بدون پروانه)

دوشنبه ها

بازی درمانی

19-14

خانم فرشته مرتضوی

(کارشناس ارشد عمومی - بدون پروانه)

فردی بزرگسال

18-15

آقای حسین خادم

(کاندیدای دکتری بالینی - بدون پروانه)

فرزند پروری

18-15

آقای حسین علیزاده

(دانشجوی دکتری بالینی - بدون پروانه)

نوجوان- فرزندپروری – مهارت­های زندگی برای کودک و نوجوان

19-12

خانم هانیه لواف

( کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

سه شنبه ها

بازی درمانی

19-12

خانم سوسن خامنه­ای

(کارشناس ارشد کودکان استثنائی)

پیش از ازدواج و زوج درمانی

19-15

خانم ساناز خدادوست

(کاندیدای دکتری تربیتی - بدون پروانه)

 

فردی بزرگسال

19-15

آقای وحید ملک­پور

(کاندیدای دکتری بالینی - بدون پروانه)

اختلال یادگیری

14-19

خانم مرضیه یحیایی

(کارشناس ارشد کودکان استثنائی)

روانپزشک کودک و نوجوان

(آبزرو)

14-8

خانم دکتر معصومه موسوی

(متخصص اعصاب و روان- روانپزشک کودک و نوجوان)

چهارشنبه ها

نوجوان- فرزندپروری – مهارت­های زندگی برای کودک و نوجوان

19-12

خانم هانیه لواف

(کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

بازی درمانی

19-12

خانم مریم جمشیدی

(کاندیدای دکتری بالینی - بدون پروانه)

نوجوان- فرزندپروری – مهارت­های زندگی برای کودک و نوجوان

16-10

خانم هانیه لواف

(کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

پنجشنبه

فرزندپروری و زوج درمانی

13-8

خانم محبوبه امیدی نژاد

(کاندیدای دکتری تربیتی - بدون پروانه)

بازی درمانی

16-12

خانم فرشته مرتضوی

(کارشناس ارشد عمومی - بدون پروانه)

 

نوجوان

16-12

خانم عطیه محبی

(کارشناس ارشد عمومی - بدون پروانه)