متخصصان

معرفی متخصصان و حوزه تخصصان روانشانسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

اسامی روان شناسان و مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (1)

 

 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  حیطه کاری
1 دکتر موتابی  دکتری  فردی و خانواده
2 مسعود امانی  دانشجوی دکتری  زوج 
3 دکتر شریفی  دکتری  فردی و خانواده
4 دکتر پورابراهیم  دکتری قبل از ازدواج ـ بعد از ازدواج ـ فردی ـ خانواده
5 آقای مناف زاده کارشناسی ارشد جوان و نوجوان
6 دکتر فلاح زاده دکتری  قبل از ازدواج ـ بعد از ازدواج ـ فردی ـ خانواده
7 خانم رضایی  کارشناسی ارشد  بزرگسال ـ افسردگی ـ اضطراب
8 دکتر زاده محمدی  دکتری  فردی و خانواده
9 آقای ملک پور  دانشجوی دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی)
10 خانم سالکی دانشجوی دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی) و خانواده
11 خانم بابایی  دانشجوی دکتری  فردی و بالینی
12 آقای علیمردانی  دانشجوی دکتری  فردی و بالینی (اضطراب و افسردگی)
13 دکتر شریفیان دانشجوی دکتری  کودک و نوجوان ـ فرزندپروری ـ تربیتی +اختلالات یادگیری ـ بیش فعالی (adhd)

 

اسامی روان شناسان و مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (2)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

حیطه کاری

1

خانم شیما ابراهیمی نژاد

فوق لیسانس مشاوره

مشاوره تحصیلی

2

آقای دکتر سعید ایمانی

دکترای روان شناسی بالینی

اختلال شخصیت- اضطراب-وسواس- زوج-سکس تراپی- اعتیاد

3

خانم زهرا بی غم

فوق لیسانس روان شناسی عمومی

زوج - فردی

4

خانم مهین پاکزادیان

فوق لیسانس مشاوره

روان سنج

5

خانم مینو پورآوری

دانشجوی دکتری مشاوره

کودک- نوجوان

6

خانم اکرم پیری دمق

فوق لیسانس روان شناسی بالینی

فردی- اضطراب- افسردگی

7

آقای عابدین جواهری

دانشجوی دکتری روان شناسی

فردی- اضطراب - افسردگی

8

آقای مهدی حاجی اسماعیلی

فوق لیسانس روان شناسی کودک

کودک و نوجوان- خانواده

9

آقای محمود خزایی

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

زوج- پیش از ازدواج

10

خانم دکتر فریده دوکانه ای

دکترای خانواده

خانواده- ازدواج

11

خانم زهرا داداش

فوق لیسانس مشاوره

روان شناختی- پیش از ازدواج

12

خانم دکتر سیمین دخت رضاخانی

دکترای خانواده

خانواده- زوج- پیش از ازدواج- فردی

13

خانم دکتر زال پور

دکترای روان شناسی بالینی

اختلال شخصیت– اضطراب- افسردگی

14

خانم دکتر نیره سادات سعادتمند

دانشجوی دکتری

فردی- زوج درمانی

15

آقای قاسم شاهمرادی

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

اختلالات روانی

16

خانم دکتر فرشته صباغی

دکتری روان شناسی تربیتی

کودک – خانواده

17

آقای نوروزعلی صالحی

فوق لیسانس مشاوره

خانواده – تحصیلی

18

خانم فلاحت پیشه

دانشجوی دکتری

فردی-افسردگی-پیش از ازدواج-زوج درمانی

19

خانم فاطمه قربانی بهنام

فوق لیسانس مشاوره

کود و نوجوان – خانواده

20

خانم نیره قشنگ

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

فردی- بزرگسالان- زوج

21

خانم لشگری

دانشجوی دکتری

روان شناختی- اضطراب- افسردگی

22

خانم هانیه لواف

فوق لیسانس مشاوره خانواده

آموزش والدین- درمان اختلال اضطراب کودک

23

خانم دکتر شهناز محمدی

دکتری

خانواده- شغلی- تحصیلی

24

خانم مهری مولویان

فوق لیسانس خانواده

خانواده

25

آقای هوشنگ ملاحسینی

دانشجوی دکتری خانواده

خانواه- ازدواج

26

آقای مهدی مناف زاده

فوق لیسانس کودکان استثنایی

کودک و نوجوان - زوج

27

آقای حسن وخشور

کارشناسی ارشد روان سنجی

روان سنج

 

اسامی روان شناسان و مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شعبه (3)

 
ردیف 

نام و نام خانوادگی 

مدرک تحصیلی 

حیطه کاری 

1  خانم معصومه موسوی   روانپزشک   روانپزشک 
2  خانم نیره قشنگ   دانشجوی دکتری   آموزش والدین 
3  خانم سوده آقا محمدی   دانشجوی دکتری   آموزش والدین 
4  خانم هانیه لواف   کارشناسی ارشد   آموزش والدین +درمان اختلالات اضطرابی کودکان 14-8 سال 
5  خانم محبوبه امیدی نژاد   کارشناسی ارشد   آموزش والدین 
6  آقای حسین علیزاده   کارشناسی ارشد   آموزش والدین 
7  خانم ساناز خدا دوست  دانشجوی دکتری   زوج درمانگر 
8  خانم سوسن خامنه  کارشناسی ارشد   بازی درمانگر
9  خانم شایسته شکوفه فرد   دانشجوی دکتری   بازی درمانی (CBT)
10  خانم مریم جمشیدی  دانشجوی دکتری   بازی درمانگر و هنر درمانگر 
11  خانم نعیمه طلایی نژاد  دانشجوی دکتری   بازی درمانگر و هنر درمانگر 
12  خانم مینا معین اسلام   دانشجوی دکتری   بازی درمانگر و هنر درمانگر 
13  خانم حمیده محمدی نسب   کارشناسی ارشد   بازی درمانگر و هنر درمانگر 
14  خانم مهسا راد  دانشجوی دکتری   متخصص در LD&ADD
15  خانم فاطمه غلامعلی نژاد   دانشجوی دکتری   متخصص در LD&ADD
16  خانم سمانه بهزاد پور   دانشجوی دکتری   متخصص درمان اختلالات اضطرابی 
17  خانم عطیه محبی   کارشناسی ارشد   بازی درمانگر 
18  خانم فرشته سادات مرتضوی   کارشناسی ارشد   بازی درمانگر 
19  خانم مریم شجاعی   دانشجوی دکتری  توانمندی شناختی (نوروفیدبک)
20  آقای حمزه علیمرادی   دانشجوی دکتری   درمانگر بزرگسال 
21  آقای وحید ملک پور   دانشجوی دکتری   درمانگر بزرگسال 
22  خانم مریم فلاحت پیشه   دانشجوی دکتری   درمانگر بزرگسال