صفحه اصلی

اخبار

 • برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان ، مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی به تعویق افتاد

  برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید

  ادامه مطلب
 • مراحل پرداخت اینترنتی

  مراحل پرداخت اینترنتی از طریق درگاه دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر میباشد:

  ادامه مطلب
 • دعوت به همکاری در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره

 • برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

  برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

  ادامه مطلب
 • برگزاری اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان- مدار

  بر اساس رایزنی های انجام شده توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با مرکز بین المللی (IEECFT)درمان

  ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17